Huisregels TRX Suspension work-out

 • Je meldt je aan per lesperiode van 4 maanden o.b.v. 1 vaste les per week. Dit zijn 16 lessen. Je kan op elk moment starten, afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Mocht je voor een les verhinderd zijn, meld dan minimaal voor 16:00 uur van de dag waarop de les plaats vindt af. Bij tijdig afmelden kan 1 les per maand worden ingehaald (zie hieronder). Niet (op tijd) afmelden betekent dat de bewuste les sowieso niet ingehaald kan worden.
 • Je kunt maximaal 1 les per 4 weken inhalen, met een maximum van 3 lessen per lesperiode van 4 maanden. Deze lessen zullen aan het einde van je lesperiode aangevuld worden.
 • Je abonnement is doorlopend, mits jij zelf opzegt. Uiterlijk les 12 (in het vaste programma van ReBird) van de betaalde lesperiode kan aangegeven worden geen gebruik meer te maken van een opvolgende lesperiode geef je dit niet of niet tijdig aan dan betekent dit dat je je inschrijft voor de opvolgende lesperiode van 16 lessen.

 
Huisregels (Kick)boks work-out

 • Je meldt je aan per lesperiode van 3 maanden. o.b.v. 1 vaste les per week. Dit zijn in totaal 12 lessen.
 • De prijs per lesperiode bedraagt €300,00 en dient in zijn geheel vóór de eerste les voldaan te zijn.
 • Mocht je voor een les verhinderd zijn, meld dan minimaal voor 16:00 uur van de dag waarop de les plaats vindt af. Bij tijdig afmelden kan 1 les per maand worden ingehaald (zie hieronder). Niet (op tijd) afmelden betekent dat de bewuste les sowieso niet ingehaald kan worden.
 • Hoewel wekelijkse les voor jou is gereserveerd, bestaat de mogelijkheid te wisselen met een andere les, mits er voldoende plaats is! Informeer hiervoor tijdig bij ReBird.
 • Je mag maximaal 3 lessen per lesperiode van een kwartaal (12 weken) inhalen, door in te schuiven bij een andere les indien daar een plek beschikbaar is. Deze lessen kunnen nog worden ingehaald tot en met 3 weken ná het verloop van de gereserveerde / betaalde lesperiode van 12 weken.
 • Je abonnement is doorlopend, mits jij zelf opzegt. Uiterlijk week 8 (in het vaste programma van ReBird) van de betaalde lesperiode kan aangegeven worden geen gebruik meer te maken van een opvolgende lesperiode. Geef je dit niet of niet tijdig aan dan betekent dit dat je je hebt ingeschreven voor de opvolgende lesperiode van 12 lessen welke vóór de eerste les van de nieuwe lesperiode dient te zijn betaald.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt is het verplicht om eigen bokshandschoenen te gebruiken.

Huisregels Rock Your Body  

 • Je meldt je aan per lesperiode van 2 maanden o.b.v. 1 vaste les per week. Dit zijn 8 lessen. Je kan op elk moment starten, afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Mocht je voor een les verhinderd zijn, meld dan minimaal voor 16:00 uur van de dag waarop de les plaats vindt af. Bij tijdig afmelden kan 1 les per maand worden ingehaald (zie hieronder). Niet (op tijd) afmelden betekent dat de bewuste les sowieso niet ingehaald kan worden.
 • Je kunt maximaal 1 les per 4 weken inhalen, met een maximum van 2 lessen per lesperiode van 2 maanden. Deze lessen zullen aan het einde van je lesperiode aangevuld worden.